writers in residence

writers in residence

Samen met Frans Goddijn (www.kostverlorenvaart.nl) heb ik voor het letterenfonds een serie portretten gemaakt.

Together with Frans Goddijn we were making Portrait series of Wirters in Residence for het letterenfonds to use on their publications.